MedicReS | Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Ulusal ve Uluslararası İş Birliği Koordinatörlüğü

Istanbul | Türkiye

Değerli Meslektaşlarım,

Üniversitemiz ve MedicReS arasında 23 Aralık 2016'da imzalanan protokol kapsamında; MedicReS tarafından üniversitemiz mensuplarına ücretsiz sunulacak faaliyetleri koordine etmek amacıyla üniversitemizde “SBU MedicReS İyi Tıp Araştırmacısı Eğitim ve Danışmanlık Koordinatörlüğü” kurulmuştur.  

Merkezi New York olan  MedicReS (Medical Research Support), on yıldır dünya tıp literatürüne giren çalışmaların geçerli, güvenilir, genellenebilir (iyi) çalışmalar olmasını sağlamak amacıyla, araştırmacıları uluslararası eğitim programlarıyla desteklemektedir. MedicReS İyi Tıp Araştırmacısı Eğitimleri; tıp alanında makale okumak, yorumlamak, araştırma planlamak, yürütmek, yazmak ve yayınlamak konularında araştırma metodolojisi,  biyoistatistik  ve etik standartlara dayalı, bilmek, uygulamak ve yorumlamak gibi farklı düzeylerde %50'si araştırma planlama, %30'u veri analizi ve % 20’si makale yazma konularından oluşan 100 öğrenme hedefini içermekte olup BeGMR çekirdek müfredatı Dünya Tabip Odası dergisi WMJ’da yayınlanmış, The Lancet ve FDA tarafından da önerilmiştir. 

Bu eğitimleri tamamlayarak alacağınız “MedicReS Good Medical Researcher Certificate” tıp alanında uluslararası geçerli sorumlu araştırmacı belgesidir. Uzmanlık belgenizle beraber ulusal ve uluslararası araştırmalardaki etik kurul başvurularında cv’lerinizde kullanabilirsiniz. Sadece üniversitemiz değil, ulusal ve uluslararası araştırma fonları da projeleri değerlendirirken araştırmacının araştırma yürütme konusunda almış olduğu eğitimleri dikkate alma hakkına sahiptir. 

MedicReS  Nisan 2017’de kuruluşunun 10.yılını kutlamaktadır. MedicReS programlarının tüm dünyadaki öncelikli hedefi;  tıp araştırmacılarını  biyoistatistik, araştırma metodolojisi ve araştırma etiği konularında MedicReS’in  uluslararası standartlarda sunduğu sürekli eğitim, danışmanlık, yazılım ve yayınlarla destekleyerek; araştırmacıların, araştırmaları doğru okuma ve  kanıta dayalı hekimlik kabiliyetlerini geliştirmek, bilgilerini güncellemek, araştırma yapma heveslerini arttırmak ve sonuç olarak da tez ve araştırmaların daha iyi planlanmasına, iyi yürütülmesine, iyi yazılmasına ve iyi yayınlanmasına destek olarak tüm dünyada tıp literatüründe çöp tabir edilen araştırma ve yayın sayısını azaltmaktır.

Protokol kapsamında, MedicReS “İyi Tıp Araştırmacısı Online Eğitim Programı, BeGMR ve akıllı interaktif biyoistatistik danışmanlık yazılımı E-PICOS’tan üniversitemiz tüm öğretim üye ve elemanları, lisansüstü ve tıpta uzmanlık öğrencilerimiz ücretsiz yararlanacaklardır. 
Bu eğitimleri tamamlamayı teşvik etmek amacıyla üniversitemizde bu eğitimleri tamamlayarak araştırma önerisi hazırlayıp, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimine başvuran mensuplarımızın projelerinin öncelikli olarak değerlendirmeye alınacağı BAP Komisyon Başkanlığı tarafından açıklanmıştır.

BAP'tan destek talep edecek tıpta uzmanlık tez önerilerinin ve bağımsız araştırmaların biyoistatistik açıdan geçerli, güvenilir ve genellenebilir özeliklerine katkı sağlayarak, araştırmaların yayına dönüşme oranını arttırmak amacıyla MedicReS BeGMR online eğitimini tamamlayan SBÜ akademisyenleri isterlerse eğitimden sonra planlayacakları ilk araştırmalarında  

E-PICOS'tan nasıl doğru ve etkili yararlanabilecekleri konusunda online olarak MedicReS'in canlı destek sistemi 
üzerinden 30 dakika ücretsiz bir danışmanlık da alabileceklerdir. 

Sistemdeki SBÜ kullanıcılarının MedicReS.club üyelerine ücretsiz olarak sunulacak  olan Türkçe ve İngilizce canlı WEBINAR programlarından da ücretsiz olarak yararlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda öğretim elemanlarımıza ve tıpta uzmanlık öğrencilerimize bu eğitimlere giriş ve tamamlama koşulları hakkında SBU Bilgi İşlem Dairesi tarafından e-mail ile bilgilendirmeler ve programa giriş şifreleri gönderilmeye başlanmıştır. Halen kayıtlı olan SBÜ akademisyenlerinin 
kayıtlarını yenilemelerine gerek yoktur. 

​MedicReS’in uluslararası bilimsel direktörü olarak, MedicReS ‘in International Good Medical Researcher Certificate Online Eğitim ve E-PICOS  Online Danışmanlık programlarını üniversitemiz mensuplarına ücretsiz olarak ulaştırılmasından ve bu kapsamda üniversitemizde kurulan koordinatörlükte görev almaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek isterim.
Bu anlamda Sayın Rektörüm Prof. Dr. Cevdet Erdöl Hocam'a ve MedicReS Genel Direktörü Sayın Burak Akıcıer’e teşekkürlerimi sunarım.

Tüm meslektaşlarıma saygılarımla…Prof. Dr. E. Arzu KANIK
SBÜ MedicReS İyi Tıp Araştırmacısı Eğitim ve Danışmanlık Koordinatörü

MedicReS aims to educate researchers and provoke discussion about the good scientific method, statistics, ethics, publication, and education. Faced with stifling bureaucracy, competition for funds, and employer pressure to deliver results, finding the time and space to produce the best research can seem an arduous process. Events like the MedicReS world congress should help to emancipate researchers, refocusing them on the steps to ensure that their research is as rigorous as possible