MedicReS Türkiye

2017 - 2018 Eğitimleri

Değerli Meslektaşlarım,

Sağlık bilimleri alanındaki bilimsel başarı, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi durumundadır. Özellikle ana dili İngilizce olan ülkelerle bilimsel çalışmalarda rekabet etmekte zorlanan ülkemizin bir diğer önemli sorunu da bilimsel araştırma yöntemleri konusunda özellikle tıpta uzmanlık asistanlarına uluslararası geçerli bir eğitim veremiyor olmamızdır. Genç beyinlerin,  belki  de ileride önemli inovasyonlara dönüşecek fikirlerini, iyi birer bilimsel araştırmaya dönüştürebilmeleri için 10 yıldır mezuniyet sonrası tıp araştırmacısı eğitimi konusunda uluslararası eğitimler geliştiren ve düzenleyen MedicReS ile T. C. Sağlık Bakanlığı arasında 22 Nisan 2015 de imzalan protokol kapsamında, 2016 Şubat ayından itibaren MedicReS  Eğitimlerinin, Türkiye'de Türkçe olarak hem online, hem yüz yüze platformlarda  Bakanlığımızın desteğiyle verilmekte olmasından dolayı MedicReS'in bilimsel direktörü olarak gurur ve mutluluk duymaktayım.
MedicReS,  www.medicres.org ,tüm dünyada, bir tıp araştırmasının,  iyi planlanması, iyi yürütülmesi (veri toplanması, verilerin analizi, sonuçların yorumu) iyi raporlanması, iyi yayınlanması (hakemlik ve revizyon) aşamalarıyla ilgili uluslararası müfredatlar geliştirmekte, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. MedicReS, sadece araştırmanın iyi olmasını değil, araştırmacının da iyi bir tıp araştırmacısı olması için (etik, bilimsel donanımlı, iyi yabancı dil bilgisine sahip, etkili iletişim ve sunum becerisi olan, kişisel özgüveni ve marka değeri yüksek) eğitim, kurs ve konferanslar düzenlemektedir. 
Bu sayfalarda sizlerle, güncel ve bilimsel konuların yanında, eğitim ve etkinliklerimizi de paylaşıyor olacağız. 
Saygılarımla,
Prof. Dr. E. Arzu Kanık
MedicReS Bilimsel Programlar Direktörü

Kurumsal Üyelerimize Değerli Katkılarından Dolayı Teşekkürlerimizle...